POMOC PRAWNA

 

  1. Narodowa Federacja Strzelecka wspólnie z Bydgoskim Towarzystwem Strzeleckim ” KALIBER” reprezentuje na zasadach pełnomocnictwa wszystkie osoby ubiegające się lub zamierzające się ubiegać o prawo do posiadania broni. Od 1999r. reprezentowaliśmy ponad 4.000 osób w tym zakresie. Tego typu zastępstwo procesowe odciąża zainteresowanych od przewlekłych i żmudnych procedur administracyjnych.
  2. Narodowa Federacja Strzelecka wspólnie z Bydgoskim Towarzystwem Strzeleckim „KALIBER” na prawach strony włącza się do procesów sądowych. Współpracujemy z wybitnymi prawnikami, biegłymi sądowymi i rzeczoznawcami. Członkowie BTS ” KALIBER” korzystają z bezpłatnej opieki prawnej. Wnioski osób nie będących członkami BTS, NFS – rozpatrywane są indywidualnie. W latach 1999 – 2015 udało nam się uchylić ponad 90% niekorzystnych opinii wydawanych w sprawach osób objętych naszą opieką prawną. Sprawy dotyczyły, min.: nielegalnego posiadania broni, amunicji, materiałów wybuchowych, spraw w zakresie obowiązującego prawa łowieckiego.

Podejmujemy się spraw trudnych, kontrowersyjnych i ciekawych.